káznice

Faktor K 2019

Odborná konference a zároveň umělecká přehlídka. Takový program čekal od 15. do 19. října 2019 bývalou káznici v Bratislavské 68. Multižánrový festival Faktor K si kladl za cíl poukázat na historickou a budoucí stopu památkově chráněného objektu bývalé věznice uprostřed pulzující lokality.

Součástí Faktoru K bylo 9. setkání Brněnského kulturního parlamentu, které na 15. 10. připravil Odbor kultury a Oddělení strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. BKP se zabýval především prostorem bývalé káznice a jejím využitím v dalších letech v návaznosti na dlouhodobý záměr strategického projektu Kreativní centrum Brno (jako místa paměti, ale i pracovních prostor pro kreativní podnikatele, komunitního a kulturního centra, včetně knihovny a multifunkčního sálu). Kromě aktuálních informací o projektu, jež představila manažerka Tereza Chrástová a projektanti – architektonická kancelář KAVA z Prahy –, program zahrnoval vystoupení hosta z Nizozemska. 

Sjoerd Bootsma působil jako umělecký ředitel Evropského hlavního města kultury Leeuwarden-Fryslân 2018 a měl osobní zkušenost s revitalizací místního vězení a jeho proměnou v kulturní centrum Blokhuispoort. Vystoupil i novinář Luděk Navara a představil historický kontext objektu a lokality a zamýšlené libreto paměťové expozice. 

Ve druhé části programu proběhl workshop na téma Káznice jako prostor spolupráce. Po oficiální části následoval prostor pro neformální posezení, navazování kontaktů a sdílení i kulturní program.

„Se Sjoerdem Bootsmou jsem navázal kontakt při návštěvě Leeuwardenu. Je to respektovaný odborník, který má zkušenosti s podobným projektem, a proto jsem rád, že si našel čas a přijede do Brna,“ řekl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

„Prostor bývalé káznice v sobě skrývá potenciál pro rozvoj celé okolní čtvrti. Může se stát jejím živým centrem s důrazem na komunitu či podporu umělců a kreativců nabídkou tvůrčích a pracovních prostor, to vše při zachování paměti místa samého. Festival Faktor K nabízí platformu pro různorodý obsah a navazuje navíc na projekt Káznice žije, který se snaží oživit toto místo už několik posledních let,“ uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Úternímu Brněnskému kulturnímu parlamentu bude předcházet dopolední diskusní program pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích v režii JIC za účasti například Jany Lovangerové – Object Store, Jakuba Čápa – fotograf, Veroniky Ježkové – Kvítka v bytě, Jiřího Fabíka – Epicture, M2au Architects, Helioring, Aparat studio a další. 

Středa byla vyhrazena Sousedskému setkání za účasti starosty městské části Brno-sever Martina Malečka. Kulturní dimenzi zajistilo mrazivé divadelní představení Městečko Palermo v kapli a ojedinělý akustický projekt mladých jazzmanů Přeslechy. Čtvrtek byl věnován převážně duchovní a historické lince, na které se podílela organizace Post Bellum. Nechyběla tak beseda s pamětníky, ale ani mše svatá za doprovodu souboru Ensemble Versus. Barokní hudba zazněla na nečekaných místech v podání sopranistky J. Janků s doprovodem. Návštěvníci se mohli těšit i na divadelní projekty – např. Kóany. které měli v rámci této akce premiéru, nebo sobotní představení s názvem Dar, což byla autorská inscenace divadelní skupiny působící v káznici. Ensemble Opera Diversa se představil v pátečním programu souborem minioper Labské horrorropery.

Festival Faktor K se konal pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové a starostů MČ Brno-střed Vojtěcha Mencla a MČ Brno-sever Martina Malečka. S partnery (TIC, MMB, JIC, Paměť národa aj.) jej připravilo sdružení Tripitaka, které stojí také za dramaturgickým konceptem Káznice žije. Ten zastřešuje pět základních programových linek, jež zahrnují prohlídky, pietní akce, umělecké produkce (divadla, koncerty atd.), aktivity komunitního charakteru i zachycování proměn objektu a také ukazují na duchovní rozměr káznice například skrze pravidelné mše v kapli.

Fotogalerie

Další ročníky

aktuality

Jsme součástí Divadelního světa Brno!

Káznice se letos poprvé stala jednou z lokací mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, což je jeden z největších divadelních festivalů v České republice,…

>>>

Projekt Káznice žije skončil. Kam jsme se za dva roky posunuli?

Brno – Káznice žije spolku Tripitaka končí. Dvouletý projekt podpořený z Fondů EHP a Norska si kladl za cíl obnovit a oživit historickou…

>>>

Spojení umění a historie. Jak vypadal minulý týden v Káznici?

Synergie umění, historie a kultury. Protože Káznice stále žije! V minulém týdnu se v Káznici událo hned několik akcí. Mezi nimi i premiéra absolventského…

>>>

Kultura není mrtvá, protože Káznice žije!

Věnujte několik minut na povzbuzení kultury v brněnském Bronxu, a to prostřednictvím vyplnění dotazníku pro studentky, které se věnují jako součást svého…

>>>