projekty

Káznice žije!

V projektu KÁZNICE ŽIJE se soustředíme na oživení kulturní památky bývalé brněnské Káznice. Snažíme se tento prostor co možná nejvíce otevřít a dostat na kulturní mapu města. Pro tento účel podnikáme celou řadu kulturních i komunitních aktivit.

V průběhu let 2022-2024 si klademe za cíl vytvořit model dlouhodobě udržitelného fungování uměleckého, kulturního a sociálního centra Káznice, zajistit personální obsazení a finanční krytí jednotlivých programů a profesionalizaci celé scény založené dosud z velké části na dobrovolnictví.

Snažíme se, aby provoz v Káznici získal pod značkou Káznice žije standardní organizační strukturu v čele s hlavním produkčním a dramaturgy jednotlivých scén. Projekt zastřešuje dosud roztříštěné aktivity do společné struktury a sjednocuje je společným vizuálem. Káznice žije se stane jasně čitelnou značkou, přehledně komunikovanou směrem k partnerům i k veřejnosti.

Chceme v Káznici vytvořit svébytné umělecké a kulturní centrum zakotvené v kulturní mapě města Brna a díky systematickému budování mezinárodních vazeb i v regionu střední Evropy.

Klíčové body programu tvoří velkoformátové mnohožánrové festivaly Ghettofest a Faktor K, které doplňuje množství dalších pravidelných i unikátních akcí. Návštěvníci zde naleznou výtvarné ateliéry, divadelní zkušebnu, artshop, dva víceúčelové sály a útulné nádvoří se zahradou. Po vzoru partnerského uměleckého centra Freies Atelierhaus Schaumbad Graz plánujeme i nadále poskytovat tvůrčí a pracovní prostor i obyvatelům největší brněnské sociálně vyloučené lokality. Důsledně se snažíme, aby se rozrůstala takzvaná Smečka – společenství umělců a dobrovolníků, kteří se podílí na chodu centra a účastní se pravidelných organizačních setkání s produkčním a tvůrčím týmem Káznice žije. Zároveň rozšiřujeme okruh rezidenčních stáží pro zahraniční umělce.

Projekt byl podpořen z prostředků Finančního mechanismu Fondy EHP 2014-2021 v rámci Programu Kultura.

aktuality

Jsme součástí Divadelního světa Brno!

Káznice se letos poprvé stala jednou z lokací mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, což je jeden z největších divadelních festivalů v České republice,…

>>>

Projekt Káznice žije skončil. Kam jsme se za dva roky posunuli?

Brno – Káznice žije spolku Tripitaka končí. Dvouletý projekt podpořený z Fondů EHP a Norska si kladl za cíl obnovit a oživit historickou…

>>>

Spojení umění a historie. Jak vypadal minulý týden v Káznici?

Synergie umění, historie a kultury. Protože Káznice stále žije! V minulém týdnu se v Káznici událo hned několik akcí. Mezi nimi i premiéra absolventského…

>>>

Kultura není mrtvá, protože Káznice žije!

Věnujte několik minut na povzbuzení kultury v brněnském Bronxu, a to prostřednictvím vyplnění dotazníku pro studentky, které se věnují jako součást svého…

>>>